fbpx
กาวดักแมลงวันซันเจี่ย 1 โหล
21/02/2020
Show all

ซันเจี่ย เหยื่อกำจัดหนู

65.00฿

ตักซันเจี่ยเหยื่อกำจัดหนู จำนวน 50 กรัม (3.5 ช้อนโต๊ะ) ลงในภาชนะรองรับ แนะนำวางไว้ให้ใกล้รูหนู หรือในบริเวณหนูชุกชุม หรือในที่มิดชิด ควรวางห่างกัน จุดละ 2 เมตร แล้วสังเกตจำนวนของเหยื่อทุกวัน โดยหากลดลงให้เทเพิ่มจนกว่าจำนวนที่วางไว้จะเท่าเดิม ทำติดต่อกัน 3-4 ครั้ง จนปัญหาหนูหมดไป หลังจากนั้นนำเหยื่อกำจัดหนูซันเจี่ยออกโดยใส่ถุงพลาสติดปิดให้มิดชิดก่อนนำไปทิ้งถังขยะ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,
รายละเอียด

ใช้กำจัดหนูภายในบ้านเรือน