fbpx
ซันเจี่ยตราปลวก 3 ตัว 1 ลัง
10/09/2018
ซันเจี่ยเหยื่อตราแมลงสาบ 3 ตัว 1 ลัง
10/09/2018
Show all

ตราซันเจี่ย ผงกำจัดแมลง 1 ลัง

1,500.00฿

ป้ายซันเจี่ยตราปลวก 3 ตัว บริเวณที่ปลวกและมดชอบเดินผ่าน หรือร่องแตกซึ่งเป็นที่หลบซ่อน หรืออาศัยของปลวกและมด

รายละเอียด

สินค้าเป็นประเภทเหยื่อกำจัดปลวกและมด สามารถกำจัด ปลวกและมดได้หมดทั้งรังโดยไม่ต้องเสียเวลาหารังปลวกและมด บรรจุภัณฑ์สะดวก ใช้ง่าย โดยเมื่อป้ายซันเจี่ย ตราปลวก 3 ตัวแล้วไม่ฟุ้งกระจาย  ไม่มีกลิ่นรบกวน